Prace redakcyjne

Zespół Wydawnictwa Scientia to doskonali korektorzy, redaktorzy i graficy. Nierzadko z tytułem doktora lub w trakcie przewodu doktorskiego. Naszym konikiem są wszelkie publikacje humanistyczne, ale zajmujemy się również redakcją i wydawaniem innych publikacji naukowych.

Na życzenie oferujemy swoje usługi:

a) korekty i redakcji tekstu

b) składu tekstu

c) prac graficznych

Wszystkie prace wyceniana są indywidualnie.

Zapytania prosimy kierować na adres: scientia@wydawnictwoscientia.pl

Zapraszamy!

Script logo